Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


BHIC

BHIC

Het BHIC staat voor het Brabants Historisch Informatie Centrum, welke in de Citadel is gevestigd. Een informatiecentrum met een groot archief, maar ook een museum, door de grote hoeveelheid aan historische prenten, boekwerken en de voorwerpen in de vitrines in het Brabants Historisch Informatie Centrum. Men kan hier zoeken in een groot archief voor verschillende zaken. Zo kan men bij de BHIC de lokale geschiedenis ontdekken, een stamboomonderzoek of historisch onderzoek doen. Daarbij heeft het Brabants Historisch Informatie Centrum een digitaal archief. De Citadel (kleine vesting die een stad beheerst) heeft in de loop van de afgelopen eeuwen naast een bijnaam ook verschillende functies gehad.
De Citadel en haar bijnaam

De Citadel en haar bijnaam

In de tijd dat de protestantse Frederik Hendrik van Oranje ’s-Hertogenbosch bezette is tussen 1637 en 1642 in opdracht van de Raad van State een fort gebouwd. Tijdens de bouw werden de plannen steeds meer uitgebreid en uiteindelijk groeide het fort uit tot een vijfhoekige schans met Bastions en rondom een brede gracht. Het fort werd genoemd naar de zoon en schoondochter van Frderik Hendrik. Fort Willem Maria, sinds de inval van de Fransen beter bekend onder de naam Citadel. De Sint Pieterskerk en de huizen rondom werden afgebroken om de stad zelf onder controle te houden. Daardoor kreeg het fort al snel door de Bosschenaren een bijnaam: ‘Fort Papenbril’. De Citadel had namelijk de functie om Den Bosch te verdedigen tegen de Spanjaarden. Maar de bijnaam is ontstaan omdat de Citadel ook een andere functie op zich nam. Namelijk om de katholieke Bosschenaren (de Papen) onder de duim te houden.

Later tussen eind 18e eeuw werd er een hoofdgebouw gebouwd, wat de functie kreeg als militaire gevangenis en nog weer later als kazerne. Door de verbreding van de Zuid Willemsvaart werd er één bastion van de Citadel afgebroken. Na een restauratie aan de Citadel tussen 1983 en 1985 werd er het rijksarchief van Noord Brabant gevestigd. Tegenwoordig het Brabant Historisch Informatie Centrum, aangevuld met een digitaal archief op internet.

Archief

Het archief van het BHIC - Brabants Historisch Informatie Centrum telt ruim 47.000 kaarten, prenten en tekeningen uit onder andere overheidsinstellingen, van de landmeterfamilie Adan en van diverse familie- en kloosterarchieven. Het archief bevat ook een bibliotheek, waar de historische boeken in duidelijke rubrieken gerangschikt zijn. Om de boeken van het Brabants Historisch Informatie Centrum in te kijken heeft men de gelegenheid om aan één van de opgestelde tafels plaats te nemen. Tevens zijn er een aantal historische gebruiksvoorwerpen te bezichtigen in de diverse vitrines. Aan de balie van het BHIC is veel informatie te verkrijgen, waaronder een wegwijzer hoe je op de snelste manier in het archief kunt zoeken. Tevens kun je ook alvast thuis zoeken in het digitaal archief op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Wandeling

Bij de balie van het Brabants Historisch Informatie Centrum is het mogelijk om informatie te verkrijgen over de buiten wandeling. Vanaf de Citadel heb je een mooi uitzicht op de haven en de oude waterpoort van
's-Hertogenbosch.
Contact

Contact

Bezoekadres:
BHIC - Brabants Historisch Informatie Centrum
Zuid Willemsvaart 2
5211 NW 's-Hertogenbosch
www.bhic.nl