Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


Binnendieze Den Bosch

Ontstaan

Ontstaan

Binnendieze Den Bosch, een stroom door en onder de stad 's-Hertogenbosch. De Binnendieze heeft veel voor Den Bosch betekend door de jaren heen. Soms van levensbelang, soms voor de welvaart, maar zeker ook in vormen van overlast. Ervaar vandaag de dag een stukje verleden in het ontstaan van de Binnendieze en laat je vast meenemen door de jaren die de Binnendieze gekend heeft.
Togen over de Binnendieze

Togen over de Binnendieze

Om over het water huizen te bouwen, hadden onze voorvaderingenieurs het slim bekeken. Velerlei togen werden geconstrueerd om de overspanning mees- ter te maken. De togen over de Binnendieze Den Bosch waren zo sterk dat er huizen van meerdere verdiepingen op konden worden gebouwd. De togen zorgde er- voor dat bewoning boven het water mogelijk werd, onder de togen van bestonden andere mogelijkheden.
Restauratie aan de Binnendieze

Restauratie aan de Binnendieze

Er is veel gebeurd, nog voordat de Binnendieze restauraties aan de orde kwamen. Van het dempen van de Binnendieze tot de uitroeping van beschermd stads- gebied. Omdat de bestemming van de Binnendieze ver uiteen loopt voor mens en dier, is er met de restauratie aan de Binnendieze rekening gehouden met de dieren die leven rond de Diezen.
Rondvaart

Rondvaart

De vele bezienswaardigheden in de Bossche waterwereld zijn tegenwoordig veilig te bewonderen. Laat je meevoeren door de geschiedenis, geniet van de stilte, laat je meeslepen door de verhalen die goed bewaard zijn gebleven, ervaar het allemaal tijdens de rondvaart over de Binnendieze, het kronkelende water door de binnenstad van Den Bosch..