Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


Restauraties

Restauraties

Binnendieze restauraties

Er is veel gebeurd, nog voordat de Binnendieze restauraties aan de orde kwamen. Zo werd de Binnendieze van 1923 tot 1962 gedempt. Vele vertakkingen verdwenen, doordat Den Bosch meerdere havens kreeg en de inmiddels stinkende sloot niet meer de essentiële functie als vaarwater had. In 1972 werd de Binnendieze uitgeroepen tot beschermd stadsgebied. Waarna men in 1973 op kleine schaal begon met het restaureren van onder andere de togen over de Binnendieze. De Binnendieze bij de Uilenburg was als eerste aan de beurt. Het restaureren was geen makkelijke klus. Iedere toog werd afzonderlijk van elkaar onderzocht. Daarbij werd de fundering meestal niet diep genoeg aangelegd, waardoor de toenmalige bouwput moeilijk droog te houden was.
Binnendieze restauraties

Binnendieze restauraties

Er is veel gebeurd, nog voordat de Binnendieze restauraties aan de orde kwamen. Zo werd de Binnendieze van 1923 tot 1962 gedempt. Vele vertakkingen verdwenen, doordat Den Bosch meerdere havens kreeg en de inmiddels stinkende sloot niet meer de essentiële functie als vaarwater had. In 1972 werd de Binnendieze uitgeroepen tot beschermd stadsgebied. Waarna men in 1973 op kleine schaal begon met het restaureren van onder andere de togen over de Binnendieze. De Binnendieze bij de Uilenburg was als eerste aan de beurt. Het restaureren was geen makkelijke klus. Iedere toog werd afzonderlijk van elkaar onderzocht. Daarbij werd de fundering meestal niet diep genoeg aangelegd, waardoor de toenmalige bouwput moeilijk droog te houden was.

Vele juridische problemen kwamen voort uit het restaureren van de togen. Zo moest er toestemming worden gevraagd aan de eigenaar van het desbetreffende pand. Ondertussen werden de herstelwerkzaamheden gesubsidieerd door de gemeente, de provincie en het Rijk. Diverse panden hebben na de Binnendieze restauraties een sluitsteen gekregen die goed te zien is wanneer men een rondvaart over de Binnendieze maakt met een fluisterboot. De diverse restauraties aan de Binnendieze duurde tot 1998. De officiële opening op 25 augustus 1998 werd verricht door de voormalige Minister President Wim Kok. Rond 2005 kreeg de Binnendieze een nieuwe doorgang tussen Parklaan en Spinhuiswal welke deel uit maakte van de restauraties aan de vestingwerken. De nieuwe Kruisbroedershekel vervangt de oude kleinere hekel op het begin van de Spinhuiswal.