Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


Bossche Kermis

Bossche Kermis

De Bossche kermis zal ook dit jaar weer groter zijn dan voorgaande jaren. Meer dan tachtig attracties zullen op de verschillende locaties in de binnenstad van 's-Hertogenbosch zorgen voor vertier.

Geschiedenis van de Bossche kermis

De Bossche kermis is eigenlijk altijd al een echt volksfeest geweest naast carnaval. Een jaarlijks terugkerend festijn vol gegoten met verscheidene attracties! De markt de centrale plaats in de stad, al vanaf het begin van de geschiedenis van Den Bosch. Hier werden de jaarlijkse jaarmarkten gehouden. De St. Jansmarkt is een mooi voorbeeld van zo’n jaarmarkt. De feestdag van St. Jan de Doper in ontstaan in de 14e eeuw. Tegenwoordig is de Sint Jansdag is de vernieuwde St. Jansmarkt welke in juni plaats vindt. Net zoals in de geschiedenis van carnaval waren de jaarmarkten een uitlaatklep. Een dag van ontspanning en om de lasten uit het zware dagelijks leven te vergeten. Niet alleen de Bosschenaren kwamen op de jaarmarkten af, mensen kwamen van ver om vrienden, familie en nieuwe mensen te ontmoeten en voor het vergaren van geld aan de hand van diverse attracties. Naast de vele kooplieden die hier hun koopwaar konden slijten zorgden de kunstenaars en artiesten en kwakzalvers op de jaarmarkten voor de nodige attracties en amusement. In 1811 werd hier een stokje voor gestoken door de burgemeester. Onder andere kwakzalvers, horoscooptrekkers en diverse loterijkramen waren niet langer welkom. Tijdens de jaarmarkten (kermissen) werden er al sinds 1811 toneelspelen opgevoerd, een welbekende naam is de ‘De Hollandse Toneellisten en Danzers’. Zelfs de eet- en drinkgelegenheden pikte in die tijd een graantje mee. Er werden diverse bals georganiseerd waar alleen de heren entree betaalde, vrouwen mochten gratis naar binnen. De kermis heeft in de loop der jaren ook gezorgd voor technische vernuftigheden en creatieve uitspattingen. Steeds werd er wel iets nieuws bedacht om de mensen dingen te laten geloven. Hoe echter, des te beter!
Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De volkscultuur veranderd met de tijd, zo ook de kermis in Den Bosch. Diverse attracties zijn bij de Bossche kermis in deze tijd niet meer aan de orde. Alhoewel wafels, die al te koop waren op de kermis in 1903, nog steeds op de kermis in Den Bosch te verkrijgen zijn. En de kermis is nog steeds een ontmoetingsplek voor jong en oud. De kermis heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven en beleven van de Bosschenaren. Nog steeds tot vandaag de dag zullen vele sparen en uitkijken naar de kermis in Den Bosch die zich steeds meer uitbreid door de binnenstad. De kermis met de meer dan zeventig attracties is niet meer alleen op de Bossche Markt maar heeft haar plek veroverd op de Pensmarkt, Schapenmarkt, Kerkplein, Kerkstraat en op de Parade. Door de huiveringwekkende attracties, diverse muziekoptredens en de bijbehorende kramen met diverse lekkernijen is de Bossche kermis nog steeds een evenement wat in menig agenda zal staan.
De huidige Bossche kermis

De huidige Bossche kermis

Toch was er altijd wel enig protest tegen de Bossche kermis van de omwonenden op de markt. Was het niet om het plaatsen van de kramen en attracties voor hun woningen dan was het wel dan was het wel door de overlast. De kermislieden die geen plekje kregen of konden bemachtigen deden hun verhaal in het stadhuis. Menigmaal bezweek de gemeente, hierdoor breidde de Bossche kermis met haar attracties zich in 1926 tot op de Hinthamerstraat. De jaarmarkten en kermissen hebben het niet altijd even makkelijk gehad. Door epidemieën en oorlogen waren en tijden waarbij de Bosschenaren het zonder kermis moesten doen. Daarnaast waren er de sociale en culturele ontwikkelingen die veel invloed op de kermis hebben gehad. Denk maar aan de industriële revolutie die ervoor zorgde dat oude technieken in diverse volksspelen liet verdwijnen.


De volkscultuur veranderde ook. We kunnen ons immers tegenwoordig niet indenken dat er op de kermis een meisje met 2 hoofden een enorme attractie is, zoals in 1902.
Informatie

Informatie

zie evenementen kalender.

Locaties:
- Markt
- Pensmarkt
- Schapenmarkt
- Kerkstraat
- Parade

Vervoer en parkeren:
- Openbaar vervoer
- Parkeergarages
- Transferia
- Bewaakte fietsenstallingen

Overige informatie:
Voor meer informatie word je doorverwezen naar de website: www.kermisdenbosch.nl