Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


Groot Tuighuis

Groot Tuighuis

Het Groot Tuighuis maakt het verleden van 's-Hertogenbosch zichtbaar! Een stad met een rijk verleden en op allerlei plaatsen zijn daarvan getuigen te vinden. Soms duidelijk zichtbaar, zoals de Sint-Jan en de vestingwerken. Maar vaak ook verborgen achter muren en in de grond. Deze verborgen resten komen tevoorschijn bij archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Ze vormen een schat aan informatie en laten ons zien hoe de stad er vroeger uitzag. Bovendien geven ze ons een beeld van hoe mensen, onze voorouders, er ooit leefden. Deze vondsten zijn te zien én te beleven in het Groot Tuighuis in 's-Hertogenbosch.
Groot Tuighuis

Groot Tuighuis

In het Groot Tuighuis is een publiekspresentatie ingericht, die het archeologisch en bouwhistorisch werk van begin tot eind laat zien. Het is een wisselende presentatie van interessante objecten. U kunt deze niet alleen zien achter glas, maar u kunt ze ook van dichtbij bekijken en soms zelfs aanraken. In het laboratorium kunt u zelf het werk van archeologen en bouwhistorici ervaren. Een film laat zien hoe archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in het veld plaatsvindt.

Archeologie en bouwhistorie

Het Groot Tuighuis biedt een 'kijkje in de keuken' van archeologie en bouwhistorie in 's-Hertogenbosch. Maar dat niet alleen. Bezoekers kunnen zélf zien en beleven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en wat het oplevert. Er zijn twee manieren om het Groot Tuighuis te bezoeken.

Rondleidingen Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch verzorgt er rondleidingen. Deze zijn bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de archeologisch en bouwhistorisch werk; zowel Bosschenaren als toeristen. Gidsen van de Kring Vrienden 's-Hertogenbosch hebben voor het Groot Tuighuis een speciale opleiding gevolgd.
Educatieve workshops

Educatieve workshops

De afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente verzorgt in het Groot Tuighuis educatieve workshops voor kinderen en volwassenen. Deze zijn bedoeld voor het onderwijs (basisschool, voortgezet onderwijs) en voor instellingen die zich inhoudelijk richten op het cultuurhistorisch erfgoed. De maximale groepsgrootte is 30 personen. De aanvraag voor een workshop ontvangen we graag minimaal twee weken vooraf.

Contact

Contact

Bezoekadres:
Groot Tuighuis
Bethaniestraat 4
5211 LJ 's-Hertogenbosch

Het Groot Tuighuis te bezoeken is als zijnde een 'ArcheoHotspot'. Het Groot Tuighuis is van maandag tot en met donderdag vrij te bezoeken, van 10.00 tot 16.00 uur. Ook zonder afspraak. Meer informatie op onze website: www.erfgoedshertogenbosch.nl

Vervoer en parkeren:
- Openbaar vervoer
- Parkeergarages
- Transferia
- Bewaakte fietsenstallingen