Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


Sint Jansmuseum de Bouwloods

Sint Jansmuseum de Bouwloods

Sint Jansmuseum de Bouwloods is een aanrader sluit perfect aan na een bezoek aan de Sint Jan. Een buitengewoon museum voor bezoekers met diverse interesses. Van mensen die zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van de Sint Jan tot mensen die zijn geïnteresseerd in architectuur, symboliek of religie. Naast de kathedraal, verscholen achter diverse terrasjes, doet het uit baksteen opgetrokken pand sober aan. Echter bezit het Sint Jansmuseum de Bouwloods alle informatie over de bouw, de restauratie aangevuld met de bijbehorende unieke historische beelden die afkomstig zijn van de kathedraal. Voorheen werden deze beelden zorgvuldig bewaard in het Rijksmuseum.
Expositie

Expositie

De expositie van het Sint Jansmuseum de Bouwloods bevat diverse beelden door de diverse restauraties in de loop der tijd. De expositie bedraagt ruim 200 stuks. Van het interieur van de Sint Jan maar veelal van het exterieur. De luchtboogbeelden uit de laat 15e eeuw hebben hier een groot aandeel in. De luchtboogbeelden die het exterieur van de Sint Jan sieren stellen de aardse wezens voor. De dieren, monsters en mensen die naar de hemel willen worden tegenhouden door de waterspuwers. De waterspuwers deden in het verleden dienst als hemelwaterafvoer. Ook deze zijn naast de wimbergreliëfs, afkomstig van rond 1400 te bewonderen in het museum. Nieuwe beelden in de Bouwloods zijn vooral de diverse miniaturen van voorstellen voor de nieuwe beeldhouwwerken. Tevens staat er op de eerste verdieping van het museum een leerzame maquette met plattegronden van de diverse bouwfases. Deze vertelt veel over de opbouw en de unieke uiterlijke kenmerken van de kathedraal. De maquette geeft
tevens duidelijk weer waarom de restauratie noodzakelijk was.
Restauratie

Restauratie

In de loop der tijd zijn er diverse restauraties geweest aan de Sint Jan. Met de eerste restauratie zijn ze zeven en tachtig jaar bezig geweest en startte in 1859. De tweede restauratie heeft vierentwintig jaar geduurd, waar ze 1961 met de werkzaamheden zijn gestart. Omdat er ernstige verwering werd geconstateerd is men wederom begonnen met een restauratie in 1998, deze werd op zaterdag 2 en zondag 3 april 2011 feestelijk afgesloten. Bij de derde restauratie wordt er veelal gebruik gemaakt van de nieuwe technieken. De restauraties zijn zeer nauwkeurig en er worden vele moeilijke beslissingen genomen onder andere omtrent de steen keuze om de Sint Jan zijn oorspronkelijke opbouw en uiterlijk te laten behouden.
Rondleiding

Rondleiding

Bij binnenkomst wordt er een meneer aan me voor gesteld die me graag van alles wil vertellen. Het is een zeer leerzame rondleiding. De wat oudere meneer vertelt vol passie over de rijke geschiedenis van dit imposante bouwwerk. Men wordt gewezen op de symboliek. De tijd dat men het nog moest hebben van afbeeldingen en beeldhouwwerken. Over de bouw van de Sint Jans kathedraal en het hoe en waarom. Alle vragen zijn welkom en worden duidelijk beantwoord.


Het pand

Het pand

Nu staat er een bakstenen pand, welke als vervanging dient voor het houten gebouw waar de loodsmeester werkzaam was. (De leidende architect). Deze stuurde de mensen aan, die de kathedraal hebben kunnen realiseren. Hieronder worden onder andere de metselaars, steenhouwers en beeldhouwers bedoeld. Nu staat er een stevig bakstenen pand en wordt gebruikt om de historische collectie met zijn verhaal te waarborgen.

Toegankelijkheid

Het Sint Jansmuseum de Bouwloods bezit een begane grond die goed toegankelijk is en een eerste verdieping. Tevens is het pand in het bezit van een lift.

Tot slot

Een klein maar interessant museum, een museum waardoor je met een andere blik naar de Sint Jan gaat kijken. Ook zijn hier mooie boeken over de beeldhouwwerken en fraaie ansichtkaarten te verkrijgen.

Contact

Bezoekadres:
De Bouwloods
Torenstraat 16
5211 KK 's-Hertogenbosch
www.sint-jan.nl

Locatie: naast de Sint Jans kathedraal aan de Parade