Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


Verbreding A2

Verbreding A2

Verbreding A2

De verbreding A2 is van grote invloed op het regionale en doorgaande verkeer naar en langs 's-Hertogenbosch. De infrastructuur A2 en de A59 zijn flink onder handen genomen. Door deze grote werkzaamheden die zowel vanuit een functioneel als esthetisch oogpunt zijn bekeken, laat 's-Hertogenbosch zien dat er niet alleen gewerkt wordt aan de bouwkundige aspecten.
Esthetisch

Esthetisch

Zo ook zijn de huidige bruggen en viaducten binnen het wegennet verbreed en zijn er nieuwe fly-overs gebouwd. Over het gehele traject van de nieuwe infrastructuur is gekozen voor een opvallende kleur voor de bewegwijzering en glazen geluidswallen rondom bruggen en viaducten van het wegennet ter hoogte van Den Bosch. Bouwcombinatie InfrA2, ontwierp en bouwde in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Brabant.