Language
Zoeken
Contact
Sitemap
Den Bosch Cultuurstad

Interieur van de Sint Jan

Interieur van de Sint Jan
Het interieur van de Sint Jan

Het interieur van de Sint Jan

Via het ijzeren hek bereik je de kolossale deuren van de kathedraal met daarboven beeldhouwwerken met de blik naar de doorgang gericht. Het interieur van de Sint Jan zorgt voor een oase van rust. Na binnenkomst leiden de twaalf apostelen op de pilaren je met hun blik naar het hoogkoor. De rijk versierde preekstoel uit het midden van de 16e eeuw staat pronkend midden in het schip van de Sint Jan aan de zuidkant tegen een pilaar aan. Aan de gevelkant van de zijbeuken in het interieur van de Sint Jan zitten nisjes, de kaarsjes die branden voor de beelden van de heiligen staand achter de fris ruikende bloemen met daarvoor de prachtig in hout uit gesneden taferelen op een bidbank. In de vloer vind men de grafzerken van onder andere vooraanstaande burgers uit ’s-Hertogenbosch verwerkt. Omhoog kijkend ziet men het prachtig beschilderde gewelf van de kathedraal met het oorspronkelijk Engels rood op de ribben, welke worden gedragen door slanke peilers. Deze zorgen ervoor dat er een maximum aan buitenlicht het interieur van de Sint Jan kan binnenkomen door de prachtige glas in loodvensters. De glas in lood vensters zijn vervaardigd naar ontwerpen van L. Hezenmans. De meeste dateren uit de vorige eeuw, maar er zijn ook nog een aantal bewaard gebleven die uit vroegere tijden dateren.
Hoogkoor

Hoogkoor

Het hoogkoor is in de westerse bouwkunst de verhoogde ruimte van een kerk waar zich het hoofd altaar bevindt. Deze is vaak afgesloten, maar door op een trede aan de afsluiting van het hoogkoor te stappen, kun je door de stenen pilaren de rijk versierde eikenhouten kanunnikenbanken zien tezamen met de rijkelijk versierde zetels. Links naast het hoogaltaar is de officiële bisschoppelijke troon te bewonderen met daarboven het wapen van de van kracht zijnde bisschop van 's-Hertogenbosch. Om de waardigheid van basiliek en kathedraal weer te geven staan links en rechts naast het hoogaltaar een versierd klokje met een heilige daarboven en een klein balkadijn. De twee symbolische elementen voor de Sint Jan. De plafondschilderingen uit de 15e eeuw zijn zeker de moeite waard om te bewonderen. Het hoogkoor is bekleed met een rood kleed met in het midden het wapen.
Straalkapellen

Straalkapellen

Bij de kooromgang rond het hoogkoor van de kathedraal aangekomen, vind je aan de oostzijde van het interieur van de Sint Jan de zeven straalkapellen. In iedere straalkapel vindt men iets bijzonders. Is het niet het prachtig tafereel in onder andere goud en fijn besneden hout of een gedetailleerd schilderij, dan is het wel hoe het buitenlicht door de kleuren van de glas in loodvenster, het interieur van de Sint Jan tot recht laat komen.

In de geschiedenis van de Sint Jan, de middeleeuwen, droegen de gilden zorg voor het altaar gewijd aan een heilige. Hieronder tref je de huidige naam van de straalkapel met het altaar van de heilige en de gilde.

Kapel van de kerk: Kapel met het altaar gewijd aan de heilige Sint Catherina, het rederijkersgilde van Sint Catharina.
Caritaskapel: kapel met het altaar gewijd aan Crispinus en Crispinianus, het gildealtaar van de looiers en schoenmakers.
Heilig Hartkapel: Kapel met het altaar gewijd aan patroonheilige St. Michael tezamen met aan Maria Magdalena, het gildealtaar van de lakenslopers, snijders en droogscheerders.
Sint Annakapel: Kapel met het altaar van Petrus en Paulus, het gildealtaar van de viskopers.
Sint Jozefkapel: Kapel met het altaar gewijd aan Quirinus en Odilia, het gildealtaar van kruiers en kraankinderen.
Castitaskapel: Kapel met het altaar van Jacobus, Leonardus en Catharina van Siena, het gildealtaar van de wevers en wolververs.
Gedachtenis-kapel: Kapel met het altaar van Bartholomeus , gildealtaar van nestelmakers, handschoenma- kers en bonnetmakers.
Orgel

Orgel

Terug kijkend naar de ingang vanuit het middenpad, trekt het orgel de volle aandacht, deze wordt dan ook gezien als het mooiste orgel van Nederland! Het orgel dateert uit 1617, het oorspronkelijke speelwerk dateert uit 1622-1634. In 1787 werd het aangepast, waarna het nog enkele malen is veranderd. Tijdens de restauratie in 1984 werd het weer terug gebracht in de toestand van 1787.

Doopkapel

Direct naast de hoofdingang vind men de doopkapel met de koperen doopvont uit het jaar 1492, vervaardigd door Aert van Tricht. Om het doopvont van 350 kilo te lichten is een smeedijzeren kraan nodig. Op het doopvont is onder andere de doop van Christus afgebeeld. Het geheel wordt “gedragen” door drie kreupelen en drie blinden gedaantes.
Mariakapel

Mariakapel

Als men voor het orgel staat ziet men aan de rechterzijde een smeedijzeren hek. Hierachter treft men de Mariakapel van de Sint Jans kathedraal. Nadat het Mariabeeld in de 14e eeuw is gevonden en behoed voor de brand en na een lange reis, staat het Mariabeeld elf maanden per jaar opgesteld in de Mariakapel. Het beeld van de Zoete Moeder met in haar linker arm kindje Jezus, om haar heen een bijzondere mantel met daarbij speciaal voor de Zoete Moeder vervaardigde sieraden. In een zee van bloemen, voor een rode achtergrond, prachtig belicht. Vele kaarsjes zijn hier al aangestoken en zijn neergezet tussen de wel honderd andere flikkerende kaarsjes. Voor het Mariabeeld ligt het het mirakelboek, aan de wanden de vitrines met zogenaamde ex voto's. Deze vaak in zilver uitgevoerde symbolen verwijzen naar genezingen die op voorspraak van Maria hebben plaats gevonden. Uit dank schonk de genezende patiënt dan een bijvoorbeeld in zilver of in was uitgevoerd beeld of hart. In de meimaand staat het beeld van de Zoete Moeder in de eerste noorderzijbeuk van de kathedraal om daar de vele duizenden pelgrims te ontvangen. Wanneer men de Mariakapel weer uitloopt ziet men opgetrokken tegen een pilaar het bronssculptuur van de strijdlustige Sint Joris (de strijdbare Christen en patroon van de ridders) zwaar in gevecht met de draak.


Wil je je nog even niet in de drukte van de stad mengen na het bezichtigen van het interieur van de Sint Jan, dan is het de moeite waard om een rondje om de Sint Jan te lopen. Onderweg komt je dan de "de Bouwloods" tegen. Het museum van de Sint Jans kathedraal. Nog niet genoeg gezien dan kun je vanaf één van de terassen van de diverse eet-en drinkgelegenheden rondom de Sint Jan of op de Parade, het plein naast de Sint Jans kathedraal, nog even nagenieten van het bijzondere exterieur.

Informatie

Bezoekadres:
Sint Jan (Kathedrale Basiliek Sint Jan Evangelist)
Torenstraat 18
5211 KK
Den Bosch

Locatie: aan de Parade