Den Bosch Cultuurstad

Deze website is te koop. Voor meer informatie stuur een email naar info@denbosch-cultuurstad.nl


Parade Den Bosch

Parade Den Bosch
Begijnhof

Begijnhof

De Parade Den Bosch is nu een plein met gezellige eet- en drinkgelegenheden. In de middeleeuwen was hier het Groot Begijnhof. In 1675 stierf de laatste Begijn, wat tevens het einde van de Begijnen betekende. Den Bosch was in handen van Frederik Hendrik die vond dat er geen nieuwe Begijnen bij mochten komen. Er is tot op heden nog slechts één herinnering aan de Bossche Begijnen: een grafsteen afkomstig uit hun kerk. Op de grafsteen staat geschreven: hier leet begraven ijken goeyaert haubrakens dochter baghijn die sterf ao xvc xix des sondachs nae beloken paeschen. Deze grafsteen ligt aan de voet van het standbeeld van Sint-Jan de Evangelist, vlakbij de ingang van de Sint Jan. (Hoe de grafsteen uit de kerk van het Groot Begijnhof hier tussen de stenen terecht is gekomen is voor alsnog onbekend). Het terrein en de gebouwen werden niet meer onderhouden en raakte in verval.

In 1749 werden de laatste resten van het Begijnhof opgeruimd en werd het vrijgekomen terrein ingericht als parade- en exercitieplaats voor het garnizoen, vandaar de naam Parade!

Op de helft van de 18e eeuw werden er drie stenen stallen gebouwd door de Staat. Deze deden dienst als paardenstallen voor het garnizoen. In 1930 verliet de artillerie de stad, waarbij ook de stallen vrij kwamen die uiteindelijk in 1934 gesloopt werden, zodat er plaats kwam voor een schouwburg, welke in gebruik werd genomen door Sociëteit Casino. De oude locatie voor de Sociëteit Casino was te klein geworden, mede door de viering van carnaval. Een nieuw pand kwam ervoor in de plaats, het huidige Theater aan de Parade.


Cafés aan de Parade

Cafés aan de Parade

Tegenwoordig zijn aan de Parade diverse eet- en drinkgelegenheden gelegen. In de jaren vijftig startte Jan de Backer een bakkerij, waar de echte Bossche Koek volgens authentiek recept werd gebakken. Het eerste café vestigde zich op aan de huidige Parade in 1954. De Bonte Os, tegenwoordig bekend onder de naam Hart van Brabant. In 1961 kwam naast dit café 't Pumpke. De Parade werd daarna flink onder handen genomen door de gemeente 's-Hertogenbosch. Dit uitte zich onder andere in een verbreedde stoep. De rest van de cafés volgde, op deze uniek locatie aan de Parade. De verbrede stoep werd al snel opgesierd met stoelen en tafels. Kortom: de verbrede stoep werd een terras. In 1967 werd deze straat vernoemd naar het plein, de Parade.Culturele evenementen

Culturele evenementen

De Parade omringd door prachtige kastanjebomen werd veel later een parkeerplaats, sinds enkele jaren is de Parade autovrij en vinden er culturele evenementen plaats, zoals Theaterfestival Boulevard en Jazz in Duketown. Het plein de Parade wordt vergezeld door gezellige terrassen en het Theater aan de Parade. In 2010 zal er een grote herinrichting plaatsvinden van de Parade, het is dan wel de vraag of de kastanjebomen mogen blijven staan van de gemeente 's-Hertogenbosch.